GARANCIJA KVALITETE

ENplus certifikat

Certifikacijski pečat ENplus® jamči kemijska, fizikalna i kalorijska svojstva drvenih peleta, kao i kvalitetu cijelog opskrbnog lanca, od odabira sirovina, do njihove distribucije i konačne isporuke do krajnjeg korisnika.

FSC® certifikat

Ovaj certifikat podrazumijeva da se u cijelom proizvodnom procesu, od šume do krajnjeg korisnika, upotrebljava isključivo certificirana drvena građa. FSC oznaka daje jamstvo da se krajnji proizvod može pratiti do samog izvora.

Imate pitanja o našim proizvodima?