Naručite pelete putem naše online trgovine:

ZAŠTO PELET ?

zasto-pelet

Drveni pelet se proizvodi iz usitnjenog drveta, prešanog pod velikim pritiskom koji omogućava prirodno vezanje drveta. Peleti su ekstremno gusti i imaju mali udio vlage (<10%). Pri izgaranju peleti proizvode znatno manje emisije Nox, Sox, te CO od dozvoljenih graničnih vrijednosti…

KARAKTERISTIKE PELETA

peleti-gorenje

Pošto je pelet proizveden isključivo od drveta, bez ikakvih dodataka, pelet ne sadrži nikakve tvari štetne po zdravlje.Drveni pelet je štedljiv, te održivi energent. Prosječno kućanstvo koristi oko 6 tona peleta na godinu. Kod odabira peleta potrebno je obratiti pažnju na kvalitetu…

TEHNOLOGIJA

tehnologija-izrade-peleta

Drveni pelet se proizvodi iz usitnjenog drveta. Drvo se prvo mora osušiti na određeni stupanj vlage da bi bilo pogodno za daljnju obradu. Toplinska energija koja se koristi za sušenje drva je otpadna toplinska energija nastala proizvodnjom električne energije…

co2-neutralno
prerada-peleta

Zašto pelet ?

Drveni pelet se proizvodi iz usitnjenog drveta, prešanog pod velikim pritiskom koji omogućava prirodno vezanje drveta. Peleti su ekstremno gusti i imaju mali udio vlage (<10%). Pri izgaranju peleti proizvode znatno manje emisije NOx, SOx, te CO od dozvoljenih graničnih vrijednosti.

Proizvodnja drvenih peleta počela je u Europi i SAD-u za vrijeme naftne krize 70-ih. Peleti su pružili jeftinu i kvalitetnu zamjenu lož ulju za vrijeme trajanja krize. Popularnost su stekli ponovo 90-tih kada su zemlje počele poticati upotrebu obnovljivih izvora energije. Drveni peleti su mali i pravilnog oblika što omogućava automatsko doziranje s vrlo finim podešavanjem.

Grijanje na pelete je:

  • Obnovljivo, proizvedeno iz biomase koja se obnavlja
  • Dugotrajno, povrat investicije u kratkom periodu
  • Ležerno i udobno, potpuno automatski sustav
  • Isplativo, niski troškovi održavanja i značajno niži troškovi grijanja
  • Čisto, proizvedeno iz čiste piljevine bez aditiva
  • Neutralno, neutralna emisija CO2
    Održivo, čuva okoliš, i stvara radna mjesta

Karakteristike peleta

Pošto je pelet proizveden isključivo od drveta, bez ikakvih dodataka, pelet ne sadrži nikakve tvari štetne po zdravlje. Drveni pelet je štedljiv, te održivi energent. Prosječno kućanstvo koristi oko 6 tona peleta na godinu. Kod odabira peleta potrebno je obratiti pažnju na kvalitetu proizvođača. Kvaliteta peleta je posebno bitna u domaćinstvima, gdje peleti upitne kvalitete mogu izazvati vrlo štetne posljedice.

Tehnologija

Drveni pelet se proizvodi iz usitnjenog drveta. Drvo se prvo mora osušiti na određeni stupanj vlage da bi bilo pogodno za daljnju obradu. Toplinska energija koja se koristi za sušenje drva je otpadna toplinska energija nastala proizvodnjom električne energije, te se ovim postupkom maksimalno iskorištava gorivo korišteno za proizvodnju električne energije. Nakon što je drvo osušeno i usitnjeno, ono prolazi kroz peletirku, stroj koji piljevinu protiskuje kroz matricu. Uslijed pritiska i utjecaja temperature, oslobađa se lignin koji služi kao prirodno vezivo te nastaju peleti. Formirani peleti odlaze na hlađenje te se pakiraju u vreće od 15 kg.

Usporedba cijena različitih energenata

Energent Sadržaj vode Energetska vrijednost Jedinična cijena Cijena po kWh % cijene lož ulja
1 l lož ulja 10,00 kWh/l 36,000 MJ/Kg 0,70 €uro/l 0,070 €/kWh
1 m3 prirodnog plina 10,28 kWh/m³ 37,008 MJ/Kg 0,80 €uro/kWh 0,078 €/kWh 111%
1 kg drvenog peleta 4,90 kWh/kg 17,640 MJ/Kg 200,00 €uro/to 0,041 €/kWh 58%
1 kg ogrijevnog drva 20% 4,03 kWh/kg 14,508 MJ/Kg 50,00 €uro Srm 0,052 €/kWh 74%
1 kg drvene sječke 20% 4,90 kWh/kg 17,640 MJ/Kg 33,00 €uro Srm 0,044 €/kWh 63%
1 kg suncokretovih peleta 7,5% 5,94 kWh/kg 21,400 MJ/Kg 185,00 €uro/to 0,031 €/kWh 44%

Pregled normi za drvene pelete

Norma ENplus A1 ENplus A2 EN-B DIN 51 731 ÖNORM M 7135 DINplus
Promjer [mm] 6 (+-1) 6 ili 8 (+-1) 6 ili 8 (+-1) 4 do 10 4 do 10
Dužina [mm] 3,15 <=L <= 40 3,15 <=L <= 40 3,15 <=L <= 40 < 50 < 5 x d < 5 x d
Gustoća [kg/m³] 600 <= 600 <= 600 <= 1000 – 1400 1120 < 1120 <
Energetska vrijednost [MJ/kg] 16,5 <= 16,5 <= 16,5 <= 17,5 – 19,5 18,0 < 18,0 <
Sadržaj vode [%] 10 >= 10 >= 10 >= < 12 < 10 < 10
Učešće sitnih komada (<3,15 mm) [%] 1 >= 1 >= 1 >=
Ostatak pepela nakon gorenja [%] 0,7 >= 1,5 >= 3,0 >= < 0,5 < 0,5 < 0,5
Mehanička kohezivnost [%] 97,5 <= 97,5 <= 97,5 <=
Talište pepela [°C] 1200 <= 1100 <= 1100 <=
Sadržaj:
Klor Ma.-% ≤ 0,02 ≤ 0,03 < 0,03 < 0,02 < 0,02
Sumpor Ma.-% ≤ 0,05 ≤ 0,05 < 0,08 < 0,04 < 0,04
Dušik Ma.-% ≤ 0,3 ≤ 0,5 < 0,3 < 0,3 < 0,3
Bakar mg/kg ≤ 10 ≤ 10 < 5 < 5
Krom mg/kg ≤ 10 ≤ 10 < 8 < 8
Arsen mg/kg ≤ 1 ≤ 1 < 0,8 < 0,8
kadmij mg/kg ≤ 0,5 ≤ 0,5 < 0,5 < 0,5
Živa mg/kg ≤ 0,1 ≤ 0,1
Olovo mg/kg ≤ 10 ≤ 10 < 10 < 10
Cink mg/kg ≤ 100 ≤ 100 < 100 < 100

Sve što treba znati o sustavima grijanja na pelete

Ako se odlučite za ugradnju sustava grijanja na pelete, odabrali ste štedljiv, održiv te ekonomski isplativ sustav. Sa spremnikom u podrumu, imate količinu dostatnu za cijelu godinu, a automatski sistem doziranja će Vam pružiti potpuni komfor, s minimalnom količinom pepela.

OBNOVLJIVOST

Jedna od najvećih prednosti peleta je to što je materijal iz kojega su proizvedeni obnovljiv. Šume u Hrvatskoj pokrivaju 47% kopnene površine države, te ostvaruju godišnji prirast od 10.5 milijuna m3 drvne mase, a godišnja količina koju je dopušteno iskorištavati u gospodarske svrhe iznosi u prosjeku 5.8 milijuna m3.

ISPLATIVOST

Ekonomska prednost peleta je zadivljujuća: u usporedbi sa konvencionalnim energentima, možete smanjiti troškove grijanja za 50%. 1 litru ulja za loženje zamjenjuje cca 2 kg peleta. Uz cijenu loživog ulja od 6,54 kn/lit te cijenu peleta od 1.60 kn/kg jednostavno se dolazi do računice da možete uštediti i više od 50% prelaskom na sustav grijanja na pelete.* (*INA cijene loživog ulja)

LEŽERNOST I UDOBNOST

Kotlovi za pelete odlikuju se visokim stupnjem komfora i čistoće. Energent (pelet) se doprema u spremnik, te se automatski prema potrebi ubacuje u ložište. Kontrola, doziranje, čišćenje, te odpepeljivanje je u potpunosti automatizirano. Jedino što Vama ostaje za napraviti je isprazniti spremnik pepela jedanput do dvaput tijekom sezone grijanja.

Peći na pelete imaju mnoge prednosti naspram konvencionalnih peći na drva. Peć napunjena peletima, automatski pruža konstantnu toplinu 2 do 3 dana, ovisno o modelu. Jedino što Vi trebate napraviti osim napuniti peć peletima je da jedanput do dvaput mjesečno trebate odstraniti pepeo. Paljenje, gašenje, nadzor i ostale funkcije možete daljinski kontrolirati putem upravljača ili mobitela.

shema-grijanja

NEUTRALNA EMISIJA CO2

Drvo tijekom svojega rasta apsorbira jednaku količinu CO2 koja se emitira njegovim izgaranjem u obliku peleta. Grijanjem na pelete nećete povećati količinu CO2 u atmosferi, te ćete doprinijeti očuvanju okoliša. Ako se u obzir uzme potrošnja fosilnih goriva u proizvodnji i transportu peleta, smanjenje CO2 je preko 95% u usporedbi sa grijanjem na loživo ulje.

Optimalno i čisto izgaranje osigurava se suhim gorivom i elektroničkom regulacijom, te rezultira znatno manjim emisijama štetnih spojeva, osiguravajući sustavima grijanja na pelete značajnu prednost po pitanju očuvanja okoliša u usporedbi sa konvencionalnim načinima grijanja.